Агропартнер, перевірений часом!
Волинська
Фондова
компанія
(0800) 21-11-99 Цілодобова гаряча лінія.
Дзвінки зі всіх номерів безкоштовні

Сезонне сервісне обслуговування

Сезонне сервісне обслуговування техніки

Фактом є те, що прак­тич­но вся сільсько­го­с­по­дарсь­ка техніка — це ма­ши­ни се­зон­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня, тому впродовж експлуатації час від часу виникає необхідність у їх правильному зберіганні. При цьому від якості зберігання техніки, тобто від дотримання встановлених правил, істотно залежить технічний стан машин та механізмів.

Для то­го, щоб за­хи­с­ти­ти техніку в період три­ва­ло­го зберіган­ня, необхідно про­ве­с­ти низ­ку спеціалізова­них робіт, які по­кли­кані ство­ри­ти за­хис­ний по­крив для на­­дійно­го за­хи­с­ту техніки у міжсе­зон­ня.

На­не­сен­ня за­хис­них по­криттів дає змо­гу за­без­пе­чи­ти від ура­жен­ня ко­розією де­талей тракторів та іншої сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки, знач­но по­до­вжи­ти ек­сплу­а­таційний термін та підви­щи­ти ефек­тивність її ви­ко­ри­с­тан­ня.

Висока готовність сільськогосподарської техніки, яка багато в чому досягається за рахунок якісного ремонту машин в осінньо-зимовий сезон, є одним з факторів, які впливають на отримання врожаїв. 

Пам’ятайте, вчасна підготовка техніки до сезону – це гарантія якісно проведених польових робіт!

Правильно провести консервацію техніки перед постановкою її на зберігання, підготувати до наступного сезону допоможе  «Волинська фондова компанія».

Фахівці сервісної служби не тільки допоможуть впоратися з базовим комплексом технічних операцій підготовки техніки до зберігання, але і зможуть діагностувати всі можливі поломки на ранньому етапі.

Сезонне сервісне обслуговування техніки фахівцями «ВФК» включає в себе:

  • Налаштування норми виливу обприскувачів виробництва Kuhn, Unia.
  • Налаштування роботи і калібровка норми викиду розкидачів виробництва Unia, Kuhn, Agrex.
  • Налаштування роботи і калібровка норми висіву сівалок виробництва Unia, Kuhn.
  • Налаштування роботи прес – підбирачів виробництва Unia, Kuhn.
  • Налаштування роботи в полі грунтообробної техніки виробництва Kuhn, Unia, Agrisem.

Чому варто обрати сервісне обслуговування у «Волинській фондовій компанії»?

  1. Висококваліфіковані сервісні інженери, які постійно підвищують рівень знань та вмінь під час теоретичних та практичних тренінгів в Україні та закордоном на території заводів-виробників сільськогосподарської техніки.
  2. Проведення сервісного обслуговування лише у відповідності до чітких стандартів заводів-виробників.
  3. Оперативне реагування на звернення клієнтів та швидка сервісна допомога завдяки розгалуженій мережі сервісних центрів та великій кількості професійних сервісних інженерів.
  4. Максимальна клієнтоорієнтованість – ми готові вирішувати Ваші питання 24 години на добу, 7 днів на тиждень.
  5. Висока якість надання послуг завдяки використанню лише рекомендованих заводами-виробниками сільськогосподарської техніки запасних частин та матеріалів.

Переглянути та завантажити всі макети по сервісних послугах Ви можете за посиланням: Макети по сервісних послугах

×
Зворотній зв`язок
×
Отримати рахунок
×
Отримати комерційну пропозицію